fredag 27. juli 2007

Olsok i Presthaugen"Teaterfriskusen" Endre Skjåk står også i år i spissen for "Peer Gynt" i Presthaugen. Vi er med som gjestebodsfolk i bryllupet på Hægstad. Ei oppleving for oss som er med - og ei flott vandreskodespel. Det byrjar med Bukkerittet ved Storstabburet, bryllup med bruderov i Glimsdalstunet, møte med Den Grønnkledde, møte med Dovregubben, møte med tre budeier, Bøygen, mor Åses død, knappestøperen - og ikkje minst den trufaste Solveig.
Her er det berre eit å si: Reis og sjå!
Foto: R.Rust

Ingen kommentarer: