torsdag 14. februar 2008

Tysdagsdansen

Vi takkar Tor for godt kurs og tek pause frå dansen i vinterferieveka. Så er dt på att den 26. februar. Vi dansar sprngleik og gamaldans. Og vi må fnne ut kor mange som blirmed på Gudbrandsdalskappleiken 2008 på Jorekstad. Det er Lillehammer spel-og dansarlag som er arrangør. Dei har heimesida www.lhmrspel.no

onsdag 6. februar 2008

26 på startstreken

26 stilte opp då Tor Stallvik gjekk i gang med grundig grunnkurs i springleik den 5. februar. Tor la i veg med grunnsteg og arbeidet for å lære "å takte" springleiktakta. Kjempespanande for oss som var med, og det var takt å hente for både røyde og urøynde dansarar. Den 12. er det på att, vi gler oss