tirsdag 18. oktober 2011

Sol i Skuggeskog

Den 29. oktober kl 19.30 er det konsert i Nordberg kyrkje.

Namnet Sol i Skuggeskog er henta frå det første musikkprosjektet til denne gruppa som er samansett av Øyvind Sandum, torader/trekkspel og vokal,  Ingrid Lian-Bjørgum, vokal og Einar Lian-Bjørgum gitar og vokal.
Musikkprosjektet desse tre har arbeidd med og som dei gjestar Nordberg kyrkje med, er ei diktsamling som Finn Sandum har laga.  Ho heiter "Sol i Skuggeskog" Dikta har fått tonar hjå medlemane i gruppa. Musikken er fyrst og fremst inspirert av folkemusikk, men andre sjangar har og vorte nytta for å gje "rette" tonefylgje til diktsamlinga.

Sol i skuggeskog består av:Einar Lian-Bjørgum - gitar/vokal,  Ingrid Lian-Bjørgum - vokal og Øyvind Sandum - torader/trekkspill/vokal


Inngang kr. 100.- under 16 år, gratis inngang.

søndag 9. oktober 2011

Dansekveldar i haust

Som før om åra blir det dansetrim i Gymsalen på Nordberg skule.  Start kl 20.00 og vi er ferdige kl 22.00.  Og vi har ei pause med kaffi og biteti.  Danseøving og kurskveldar er gratis. Kaffispeleisen er kr 20.- pr kveld.

10. oktober  -  polskurs   Tor Stallvik er instruktør.  Leif Inge Schjølberg er spelmann
18- oktober  -  polskurs  Tor Stallvik er instruktør.
Polskveldane passar for alle  både nybyrjarar og dei som har prøvd tidlegare.
25. oktober  -  da dansar vi gamaldans ( runddans)
1. november besøker vi Skjåkheimen    OBS   denne kvelden byrjar vi kl 19.00
8. november dansar vi meir gamaldans ( runddans)
15. november   - springleikkurs
22. november - springleikkurs
29. november  - gamaldans  ( runddans)
og den 1. desember er det bowling i Vågå