søndag 2. november 2008

FestivalfestKjøtkaker stod sjølsagt på menyen då Landsfestivalen 2008 arrangerte dugnadsfest. Det var god grunn til å feire, overskotet blir mellom 650.000.- og 700.000.- kroner. Jubelen stod i taket hjå dei vel 200 av fyrygangsfolket som var tilstades i Marlo grendehus.
-Du har ikkje rekna deg i mist, nå da vete? spurde fleire. Økonomisjefen for LF påpeikte at kostanden for dugnadsballet var litt usikker på det tidspunket oversikta var sett opp.

Vinnarane av årets gruppespel og dermed Norsk Meistrar i gammaldans; Sprell spelte til dans. Men det var Lom og Skjåk juniorspelmannslag under leiing av Rikard som opna ballet, likeleis som under Landsfestivalen sist sommar, det var dei som var første lag ut den gongen og.
Posted by Picasa