lørdag 30. mars 2013

Vårleg dans

Styret bestemde at vi skal ha dansekveldar også i april og fyrst i mai.  Hans Hågå, Thorvald Sæhlie og Randi Rust har ansvar for treningsøkta.   Fyrste dansekvelden etter påske er allereie 2. april.  Som vanleg kl 20 - 22 i gymsalen på Nordberg skule.  Så blir det kvar tysdag med avsluttning 7. mai.  Vi må bestemme oss om vi vil til Røros og landskappleik innan den tid.

Årsmøtet har vore gjennomført

Vi hadde årsmøtet vårt i februar.  Vi har vel 60 medlemar og fjerdeparten av dei valde å kome denne kvelden.  Årsmelding, rekneskap og årsprogram vart banka.
Styret er samansatt slik: Randi Rust, leiar vald for eit år, Sylfest Lykre, Thorvald Sæhlie, Sevald Flekken og Kristen Holø.  Holø og Sæhlie er nye i styret.