mandag 22. mars 2010

Meir av dette

Rekruttdansarane har lenge ynskt å kunne danse som FRIKAR. I kveld 22.mars, fekk vi til ein smakebit på å danse laus. Vi hadde besøk av Eirik Schølberg, og alle fylgde nøye med då han dansa, og det meste spanande var om han greidde hatten.. Det greidde han. Samtlege var svært lydhøre for instruksjon og gode råd før dei sjølve skulle prøve seg..
Flott stil!Hard innsats
Greidde det!
Tjo hei!
Sjå hatten kor han fer..
Foten høgare enn hatten
Hatten på veg ut av bildet!
Høgt opp til hatten
MORO - dette er dans for sprekingar
Så er det eit spettent hopp
Klar for kruking

fredag 5. mars 2010

Øn Jo Kolstadløkken


Laurdag 20. februar var det ein triveleg festkveld der spelmannen John Kolstadløkken vart sett i fokus. I år er det 100 år sia han var fødd og Elias Sperstad leia eit rikhaldig program for eit fullsett Dønfoss Grendehus.
Mellom anna var Dalakara på scena att, rundt 25 år sia dei var svært så aktive dansespelmenn. Arnstein Fjerdingren, Elias Sperstad, Ottar Brustad, Torstein Sperstad og Alf Rune Melby var Dalakara. Denne kvelden i Dønfoss mangla Melby, han var ute på spelejobb.