mandag 2. juli 2007

Historie

Skjåk spel og dansarlag
Etter å lege i dvale i mangeår, byrja dansarane å røre på seg og kom i olympisk form. OL i 1994 vart inspirasjonen til at spel og dans i Skjåk fekk skikk på organisasjonsarbeid att. Men det gjekk 12 år, innan vi søkte om opptak i Landslaget for Spelemenn. (www.folkemusikk.no)I august 2002 vart vi opptekne som medlemslag i LfS. Med det vart vi ein del av eit nasjonalt felleskap som arbeider for å ta vare på og bruke mangfaldet av kulturarv innan vokal folkemusikk, innan spel og dans.

Ingen kommentarer: