torsdag 14. juni 2012

Ingen kil

Vi bestemde oss for å avlyse kilkastinga i år.  Det var ikkje så mange som hadde høve til å kaste  -  og så er det meste av kilkasteområdet nysådd.  Vi kjem sterkare att når graset har grodd!