tirsdag 14. oktober 2008


Dansen er i gang att i gymsalen på Nordberg skule. Kvar tysdagskveld mellom 19.30 og 21.30 og vel det, så kan du få svinga deg i dansen. Om du er litt usikker så prøvar vi å hjelpe deg på rett spor. Alle er velkomne, vi danser og moro og for trimmen.
Vi har juleavsluttninga den 2. desember. Men fram til da: kom og dans om tysdagskvelden.
Posted by Picasa