søndag 18. mars 2012

Kappleiksglimt

Presis kl 12  Oline Hjeltar og Ragnar Vang  "Nørstnesfjoset" ,  etterpå kom ordførar Rolv Kristen Øygard innpå scenen og  ynskte årets Gudbrankdsdalskappleik velkomen til Skjåk. Dermed var vi klare for mange timar med tevling.
Kappleikskafen er klar for innrykk.
God mat og drikke er viktig.
 Klare og spente.... om litt er det MOA sin tur til å spele.
 Kappleik er å vente på tur.
 Det store bokverket til Knut Kjøk som har fått namnet  "Slåtte og leikje" vart presentert frå scene og etterpå var det tid for å bla i bøkene og  å gjera ein handel.
Dans er ein del av kappleiksprogrammet og 
Natalie Lillebråten og Rikard Odnes frå Vågå svinga seg så fint på scenen at dei  toppa lista for juniordansarane.
Fjorårsvinnar Bjørg Øyen og Ola Grøsland frå Vågå i fint driv.
 Eva Rusten og Håkon Sandum frå Heidal svinga seg til topps.
 Mona Grimstad og Kjell Kvålshagen frå Skjåk på veg inn i rundsnuen.
 Heidals glade dansarar overbeviste under mønsringa.
 Eritrearane som som bur i Skjåk tok utfordringa og synte fram tradisjonsdans frå heimeormådet sitt.
 Under lagspeltevlinga var det tid for at alle kunne vera med å danse.
 Lom og Skjåk junior bukkar og seier takk for seg for denne gong.
Buskspel høyrer med.
 Dansedommararane TRygve Auale, Sigrid Skjelkvåle Aaboen og Turid Paulsrud Solberg studerer hardt på dansarane -  oppgåva er å plukke ut kveldens beste masurkapar..
 Det var reine "vil du danse" stemninga.
Fotet er frå innleiande runde...
Dagen etterpå var det tid for vask og rydding.  Her blir lydisoleringa mellom kappleikskafen og storsalen demontert.  Gudbrandsdalskappleiken  2012 er historie,
og alle dugnadsfolk skal ha appåball ved helga som kjem!

fredag 16. mars 2012

Gåvepremier

Mange i Skjåk støtter Gudbrandsdalskappleiken, og vi har fått mange gåvepremier. Synne og Sylfest orda med  desse nå i kveld.  Premiane kjem frå:  Din Frisør, Skjåk,  TINE Meierier Lom og Skjåk,  Flækøy Ur og Optikk, Coop PRIX Skeimo,  Mogard Gradsmat,  Per Hagen Røyrleggerbedrift,  Skjåk Almenning, Skjåk Interiør  AS, PS-Foto, Skjåkmat, Expert Skjåk, ICA Nær, Bismo,  Alasso AS, Liens Sykkel  og Sport,  Helseboden, Stensgård, Felleskjøpet Agri BA, Coop Marked Bruvoll, Ottadalen Installasjon, Skjåk.
Byggern Skjåk, SkjåkTrelast AS og Sparebank 1 Lom og Skjåk har og støtta oss.
Tusen takk for alle gåver og støtte.

onsdag 14. mars 2012

Program, oppdatert


Program Gudbrandsdalskappleiken 2012

11.00   Registrering starter

12.00   Opning v/ordførar

12.10   Fele rekrutt
1.            Siri Kvandalsvoll Bøje                    Lom spdl
2.            Toril Brenna                                   Lom spdl
3.            Anna Aasgaard                               Vågå spdl
4.            Britt Irene Mork                              Lom spdl
5.            Mari Øyen Øverli                            Lom spdl
6.            Elise Paulsen                                    Lom spdl
7.            Ingebjørg Hammerdalen                   Lom spdl
8.            Julie Garmo                                       Lom spdl

                Vokal rekrutt
1.            Synne Stensgård                             Skjåk spdl

                Durspel rekrutt
1.            Filip de Presno                                 Skjåk spdl

                Solo andre instr. Junior
1.            Kjartan Haugen Foss                      Lom spdl
2.            Jørn Solbakken                                Vågå spdl
3.            Steinar Odde                                    Lom spdl

                Durspel junior
1.            Veronica Bakken                             Skjåk spdl
2.            Espen Nicolaisen                             Lom spdl
3.            Jørn Solbakken                                Vågå spdl

                Lagspel junior
1.            Sel og Otta juniorspml
2.            Vågå juniorspml
3.            Lom og Skjåk juniorspml


13.30-13.45 PAUSE

                Gjesteklasse
                Skjåk Songlag

              

                Spel fele, junior
1.            Eldri Kolden                                       Lom spdl
2.            Julianna Banken                              Skjåk spdl
3.            Sandra Alnes                                    Heidal spdl
4.            Astrid Garmo                                    Lom spdl
5.            Anna Øihusom                                 Sel og Otta
6.            Ragna Steinveg                                  Skjåk spdl
7.            Kjartan Haugen Foss                     Lom spdl
8.            Amalie Aaseng                                 Heidal spdl
9.            Rasmus Kjorstad                             Harpefoss spdl
10.          Synne Bolstad                                  Lom spdl
11.          Veronica Bakken                             Skjåk spdl
12.          Eirik Schjølberg                                Vågå spdl
13.          Aashild Aasgaard                            Vågå spdl


                Vokal junior
1.            Eirik Odde                                          Lom spdl

15.00   Knut Kjøk
            Boklansering

15.45   Durspel junior, duett
1.            Rikard Odnes og
                Jørn Solbakken

Grupper junior
1.            Marion, Ingrid, Susanne
                og Oline.                                             Skjåk spdl
2.            MOA                                                    Skjåk spdl
3.            Gruppe frå Lom musikkskule     Lom spdl
4.            Julianna og Ragna                           Skjåk spdl

                Durspel senior
1.            Arnstein Fjerdingren                     Skjåk spdl
2.            Øystein Nicolaisen                         Lom spdl

                Vokal senior
1.            Ola Grøsland                                     Vågå spdl
2.            Mari Jøndal Bjertnæs                    Vågå spdl
3.            Ola Fjeldet                                         Gausdal spml

                Solo andre instr. Senior
1.            Andreas Jordhøy                            Heidal spdl

                Grupper senior
1.            Eirik og Anders Schjølberg          Vågå spdl
               
               

Spel  fele senior
1.            Nina Fjeldet                                      Gausdal spml
2.            Rikard Skjelkvåle                             Skjåk spdl
3.            Bjørn Kåre Odde                             Lom spdl
4.            Hans P. Kjorstad                              Harpefoss spdl

               
               
                Gjesteklasse
                Langleikslag frå Gjøvik spml.

17.15    Pardans junior
1.            Natalie Lillebråten og
                Rikard Odnes                                    Vågå spdl
2.            ElinBeate Galstad og
                Øystein Stubrud                              Vågå spdl
3.            Anniken Skanke og
                Rolf Sletten                                       Vågå spdl

                Pardans senior
1.            Ragnhild og Ola Vollen                  Heidal spdl
2.            Randi Rust og Ole Håve                                Skjåk spdl
3.            Bodil og Oddmar Steinfinsbø     Heidal spdl
4.            Bjørd Øien og Ola Grøsland        Vågå spdl
5.            Ingebjørg og Bjørn Sandum       Heidal spdl
6.            Eva Rusten og Håkon Sandum   Heidal spdl
7.            Mona Grimstad og
                Kjell Kvålshagen                              Skjåk spdl
8.            Kirsten og Kristen Leirflaten       Heidal spdl

19.00   Mønstringsdans/lagdans
1.            Heidal  spel og dansarlag
2.            Vågå spel og dansarlag
3.            Eritreisk folkegruppe
4.            Skjåk spel og dansarlag

20.00   Gruppespel
1.            Navnlaust frå Lom

                Lagspel fele
1.            Vågå Spelmannslag
2.            Lom Spelmannslag
21.00   PREMIEUTDELING

22.00   DANS

22.30   G-DANS

23.00   DANSEN FORTSET

01.00   SLUTT….
            Vel heim!      

                

torsdag 8. mars 2012

Påmeldingsfristen utvida til og med 11.mars

Vi  utvidar påmeldingsfristen til 11. mars.
Lag og gruppespel tevlinga er til dans om kvelden.
Startlista blir utlagt her i løpet av onsdag!

tirsdag 6. mars 2012

Boklansering "Slåtte og leikje"

Slåtte og leikje,  boka med 1500 leikje og någå attåt blir lansert på Gudbrandsdalskappleiken.
Knut Kjøk som er mannen bak boka kjem og kl 15.00 blir det pause i tevlingane slik at han kan fortelja litt om storarbeidet som ligg bak.   Sjå meir her

søndag 4. mars 2012

Velkomne til kappleik

Minner om kappleiken i Marlo Grendehus 17. mars.  Påmeldinga pågår!