onsdag 3. august 2011

Konsertglimt

 Det er mykje som jobbar sakte eller ikkje i det heile teke,  så også her.  Men nå,  endeleg kjem det fotoglimt frå konserten  "Jakupsteinen".  Arne Sølvberg og Kjell Plassen i godt samspel gav ein fin konsert for dei rundt 50 frammøtte.  Dessverre så var det sur vind denne kvelden, men
 Arne og Asbjørg fann att varmen med ein feiande Nordfjordspringar.
Arne Sølvberg, Hans Hågå, Rangar Vang, Jon Morken, Johan Kirkeby og Kjell Plassen.
Alle foto: Sylfest Lykre