lørdag 30. mars 2013

Årsmøtet har vore gjennomført

Vi hadde årsmøtet vårt i februar.  Vi har vel 60 medlemar og fjerdeparten av dei valde å kome denne kvelden.  Årsmelding, rekneskap og årsprogram vart banka.
Styret er samansatt slik: Randi Rust, leiar vald for eit år, Sylfest Lykre, Thorvald Sæhlie, Sevald Flekken og Kristen Holø.  Holø og Sæhlie er nye i styret.

Ingen kommentarer: