torsdag 8. mars 2012

Påmeldingsfristen utvida til og med 11.mars

Vi  utvidar påmeldingsfristen til 11. mars.
Lag og gruppespel tevlinga er til dans om kvelden.
Startlista blir utlagt her i løpet av onsdag!

Ingen kommentarer: