torsdag 17. februar 2011

Vi set ned prisen til 10 kr

Årsmøtet vedtok å senke prisen på medlemskapet til lokallaget frå kroner 50.- til kr 10.- for vaksne. Juniormedlemskap er gratis i lokallaget.
I samband med omorganiseringa til FolkOrg, vart medlemsprisen til organisasjonen sentralt auka frå kr 180.- til kr 220.-. for vaksen medlem ( over 18 år). Gudbrandsdal Folkemusikklag skal ha kr 30.- av vaksne og vi i Skjåk har hatt kr 50.- som vår del av kontingenten.
Årsmøtet vedtok å senke prisen på medlemskapet i Skjåk med kr 40.-.
Det medfører at medlemsprisen totalt blir i 2011 som i 2010, kr 260.- ( så sant ikkje Gudbrandsdal Folkemusikk aukar....)
Medlemsprisen for barn og unge aukar i FolkOrg, til kr 100.-
Nå attstår det å sjå kor godt det nye medlemssystemet til FolkOrg funger og at medlemane framleis finn det interessant å vera med i arbeidet for å ta vare på tradisjonane våre innan song, spel og dans.

Styret vart attvald. Årsmeldinga finn du under ei fane øverst på sida

Ingen kommentarer: