lørdag 23. oktober 2010

Dykk i arkivet

Sist onsdag hadde vi medlesmøte med "Dykk i arkivet". Vi brukte biblioteket og lokalhistorisk avdeling til møtestad. Laget er saman med Skjåk historielag og Skjåk kommune igang med å digitalisere gamle opptak. Men akkurat denne kvelden var det fokus på dans og takka vera
Folkedansporten så fekk oss tilgang til å sjå på danseopptak som er lagra hjå RFF.

Ingen kommentarer: