søndag 19. september 2010

Samarbeid i emning

Representantar for spel og dansarlaga i Vågå, Lom og Skjåk var den 15. september samla til pratemøte. Tema for kvelden var korleis vi kan støtte kvarandre og kva vi etterkvart finn det naturleg å samarbeid om. Vi har ein kulturarv å forvalte, og dette kan vi gjera kvar for oss og saman. Kvelden munna ut i fleire tankar, som etterkvart vil kome både medlemar og alle andre som likar spel, song og dans. Det første prosjektet som vi er på veg inn i, er ein dansedag for ungdom. Dagen er planlagt til den 16. oktober. Dansekurs i Garmo skule på dagtid, og fest for kursdeltakarar og lagsmedlemar i Garmo bygdahus om kvelden.

Ingen kommentarer: