fredag 5. mars 2010

Øn Jo Kolstadløkken


Laurdag 20. februar var det ein triveleg festkveld der spelmannen John Kolstadløkken vart sett i fokus. I år er det 100 år sia han var fødd og Elias Sperstad leia eit rikhaldig program for eit fullsett Dønfoss Grendehus.
Mellom anna var Dalakara på scena att, rundt 25 år sia dei var svært så aktive dansespelmenn. Arnstein Fjerdingren, Elias Sperstad, Ottar Brustad, Torstein Sperstad og Alf Rune Melby var Dalakara. Denne kvelden i Dønfoss mangla Melby, han var ute på spelejobb.

Ingen kommentarer: