søndag 18. januar 2009

Fant Karl - mannen og musikken
Fant Karl - mannen og musikken heitte programmet om laurdagkveld 17. januar 2009 då jula skulle dansast ut i Skjåk. "Danse jula ut" er ein triveleg tradisjon som går føre seg på Dønfoss grendehus.
Denne gongen var programdelen via Fant-Karl. Mary Barthelemy som har skrive hovudoppgåve og laga boka "Spellmann på domen" var på plass og fortalde om det spanande arbeide med å finne ut kven han eigenleg var, denne FantKal som det er så mangel leikje etter, spesielt valsar. Knut Kjøk, Kjell Plassen, Arne Sølvberg, Täpp-Nils og Skjåk spelmannslag spelte musikk i Fant-Karl tradisjon.

Etter programmet var det tid for servering, også i år var det att mykje julemat som skulle etast opp. Deretter gjekk dansen, i år var det mange Fant Karl valsar.

Posted by Picasa

Ingen kommentarer: