tirsdag 29. juli 2008

gjestebod på Hægstad


Dei fleste av gjestene i gjestebodet på Hægstad er samla i Glømsdalstunet i Presthaugen. Heilag Olav stugu danna ein fin bakgrunn for bildet. Vi takkar for at vi fekk vera med og håpar på reprise komande år.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer: