mandag 12. november 2007

KaffiVi tek oss alltid pause med kaffi og prat.... Kvar og ein betaler kr 20.- i potten. Denne gongen skal innhaldet i spleiskoppen nyttast til ekstraservering siste dansekvelden i haust. Det er tysdag 20. november. Då er serveringa gratis for alle som dansar seg glade og sveitte den kvelden.

Ingen kommentarer: