torsdag 4. oktober 2007

Vil du på seminar?

Laurdag 20. oktober er det Gudbrandsdalseminar. Dette er ein dag med Gudbrandsdalstradisjonar innan vokal, spel og dans. Det går føre seg på Solvang på Otta. Arrangør er Gudbrandsdal Folkemusikklag i samarbeid med spelmannslaga Otta/Sel. Seminaret startar kl 12.00. Konsert og hyggeleg samvær med dans frå kl 19.00

Seminaret er ope for alle som vil lære.
"Stutte stubber og vovede viser" er namet på songseminaret. Jarnfrid Kjøk og Per Asmundstad er lærarar her. Dei som vil vera med på spel, får utfordringar av Knut Kjøk og Ola Grøsland. Her vil det bli bruk ein del opptak av nyare og eldre spel. Arnstein Fjerdingren tek hand om dansespel på torader. Deltakarane på spelsaminaret bør ha spelt ein del(juniornivå), skal dei ha utbytte av dagen.
Dansen er todelt. Det eine seminaret er for instruktørar. Tor Stallvik lærer frå seg metoder og knep for å lære frå seg dans. Det er først og fremst runddansar som blir tema.
Det andre danseseminaret er eit kurs for dei som vil lære masurka og skotsk. Eva Rusten er instruktør her.
Deltakaravgifta er 150.- Påmelding til Ola Grøsland, 2680 Vågå. angroesl@online.no

Tlf. 612 37644 eller mob 95 70 94 87

Ingen kommentarer: